Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej

Estimated read time 3 min read

Aby dobrze zrozumieć temat zawarty w tytule, należy rozróżnić trzy pojęcia – konsument, sprzedaż oraz dystrybucja. Konsumentem jest każdy, kto dokonuje zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy. Sprzedażą energii elektrycznej w Polsce zajmują się firmy energetyczne. Dystrybucja to z kolei transportowanie omawianej energii (prądu), konkretnymi sieciami dystrybucyjnymi. Konsument, a więc obywatel, chcący zaopatrzyć się w jego dostawy, staje przed wyborem – powinien zawrzeć umowę z jednym, z konkurencyjnych ze sobą podmiotów. 

Prawa przysługujące konsumentom 

W Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej, ogólnodostępnym dokumencie, wyróżniono prawa przysługują konsumentom, z którymi warto się zapoznać. Do tych przywilejów należą: 

 • dostęp do sieci (przyłączenie do sieci dystrybutora oraz otrzymywanie energii w sposób ciągły i niezawodny,
 • zakup energii elektrycznej (od wybranego sprzedawcy lub z urzędu),
 • korzystanie z usługi dystrybucji energii elektrycznej (rozliczanie na podstawie stawki opłat), 
 • wybór rodzaju umowy (kompleksowa, lub osobno ze sprzedawcą i dystrybutorem), 
 • dostęp do informacji (szczegółowych, na temat każdej firmy, z która zawierana jest umowa),
 • korzystanie ze standardów jakościowych (określone ustawowo konkretne parametry jakościowe współpracy).

Czym jest kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i jakie ma zalety? 

Jest to dokument, łączący w sobie dwie umowy – sprzedaży energii elektrycznej oraz jej dystrybucji. To praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto chce korzystać z prądu w danym miejscu, nie martwiąc się przy tym o konieczność regulowania dwóch faktur. Jak sama nazwa wskazuje, kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej, czyli całkowita. Spakowana w jedno. Dla rozwiązania wątpliwości, można posłużyć się porównaniem –  masz zamiar zamówić online posiłki z kilku restauracji. Stajesz zatem przed dwiema możliwościami – wchodzić na poszczególne strony internetowe każdej z nich lub znaleźć portal, przez który złożysz zbiorcze zamówienie. Do niewątpliwych zalet umowy kompleksowej należy zaliczyć przede wszystkim jej pragmatyzm. Klient otrzymuje bowiem jedną fakturę, zamiast wspomnianych wcześniej dwóch. Atutów można upatrywać również na etapie zawierania umowy. W tym przypadku podpisuje się tylko jeden dokument. 

Najważniejsze elementy umowy o przyłączenie do sieci energetycznej 

Przy zawieraniu kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej, należy być świadomym, że dokument o przyłączenie, powinien obejmować przede wszystkim ustalenia określające:

 • termin realizacji przyłączenia,
 • wymiar opłat za przyłączenie,
 • obszar prac niezbędnych do zrealizowania przyłączenia,
 • zasady obejmujące lokalizację układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego parametrów,
 • termin obowiązywania umowy oraz warunki rozwiązania.

Powiązane artykuły

Więcej od tego Autora